Biuro Edukacji Podatków Lokalnych
Marcin Adamek
ul. Kożuchowska 15a
65 - 364 Zielona Góra                                                                                        
Tel./fax 68 352 39 41, kom. 510 853 165
E – mail: biuro@podatki-lokalne.pl, www.podatki-lokalne.pl

https://twitter.com/podatki_lokalne


KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 2018 – ZMIANY

Rozliczanie podatków na kontach podatników 
Nowe rozporządzenie

w sprawie rachunkowości budżetowej i nowe sprawozdanie RB – 27s
oraz Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdanie podatkowe


Uwaga!!! 
nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej zostało podpisane. Ogłoszone 12/01/2018 poz. 109! Na szkoleniu omówione będzie sprawozdanie Rb-27s po zmianach!


SZKOLENIE - NOWOŚĆ

Łódź - ostatnie szkolenie


Z przyjemnością zawiadamiam o nowym szkoleniu „Księgowość podatkowa 2018 – zmiany. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej i nowe sprawozdanie budżetowe RB – 27s oraz Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdanie podatkowe” dla pracowników samorządowych organów podatkowych zajmujących się, w szczególności, księgowością podatkową.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia dotyczące prawidłowego prowadzenia kont podatkowych i szczegółowych prac dotyczących rozliczeń na kontach podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową, ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisami szczególnymi.

Pierwsza część szkolenia zostanie poświęcona omówieniu zagadnień związanych z rozliczaniem sald podatkowych i umiejętnym naliczaniem odsetek podatkowych. Omówione zostaną zmiany mające wpływ na księgowość podatkową wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018r.

Ze względu na pilną zmianę ustawodawcy i dużą liczbę zapytań z Państwa strony ponowiony zostanie temat Rejestru Należności Publicznoprawnych, a także omówiona nowość 2018 – sprawozdanie podatkowe. Od 1 stycznia 2018 planowane jest także wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Z tych względów konieczne jest poruszenie tematu sprawozdania budżetowego Rb – 27s i zmian, które proponuje Ministerstwo Finansów.

Już wkrótce ustawodawca „narzuci” obowiązek przyjmowania płatności kartą podatków i to zarówno w organach podatkowych, jak i organach egzekucyjnych (w tym egzekutorzy). Warto zatem ten temat podjąć wcześniej, aby uniknąć przykrych komplikacji w przyszłości.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkolenia.

Marcin Adamek
.....................................................................................................................................................................................................

Copyright Marcin Adamek 2011 - 2017

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0