Biuro Edukacji Podatków Lokalnych
Marcin Adamek
ul. Kożuchowska 15a
65 - 364 Zielona Góra                                                                                        
Tel./fax 68 352 39 41, kom. 510 853 165
E – mail: biuro@podatki-lokalne.pl, www.podatki-lokalne.pl

https://twitter.com/podatki_lokalne

PRZEDAWNIENIE PODATKÓW LOKALNYCH i OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI –

weryfikacja sald zaległości i obliczanie terminu

przedawnienia na przykładach oraz księgowanie przedawnienia na koncie

podatkowym


Nowe szkolenie - kwiecień/maj 2018


Częstochowa (18/04/2018)
Wrocław (19/04/2018)

Gdańsk (23/04/2018)
Koszalin (24/04/2018)
Szczecin (25/04/2018)

Łódź (7/05/2018)
Lublin (8/05/2018)
Kielce (9/05/2018)
Rzeszów (10/05/2018)
Kraków (11/05/2018)

Toruń (15/05/2018)
Bydgoszcz (16/05/2018)
Gorzów Wlkp. (17/05/2018)
Zielona Góra (18/05/2018)

Z przyjemnością zawiadamiam o I edycji nowego szkolenia „Przedawnienie podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - weryfikacja sald zaległości i obliczanie terminu przedawnienia na przykładach oraz księgowanie przedawnienia na koncie podatkowym” dla pracowników samorządowych (gmin i związków) zajmujących się księgowością podatkową podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych, które są niezbędną wiedzą dla pracowników księgowości podatkowej. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na weryfikację sald zaległości i prawidłowe obliczanie terminu przedawnienia. Sposób obliczania zaprezentowany będzie na praktycznych przykładach, aby zapewnić właściwe utrwalenie przekazanej wiedzy podczas szkolenia.

Należy pamiętać, że rok 2018 jest ostatnim rokiem zasadniczej wymagalności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2013. Nadszedł zatem właściwy czas dla pracowników księgowości opłaty śmieciowej, aby szczegółowo zapoznali się z właściwymi przepisami (czy obowiązuje tutaj Kodeks cywilny i ma zastosowania instytucja tzw. uznania długu?) i zasadami przedawnienia, by we właściwy sposób dokonać weryfikacji tej należności, biorąc pod uwagę środki egzekucyjne własne i te stosowane przez urząd skarbowy.

Na szkoleniu ponownie zostanie zwrócona uwaga na należności zabezpieczone hipoteką i zastawem skarbowym oraz na przepis art. 70 § 6 (do 31/12/2002) i 70 § 8 (od 1/1/2003) Ordynacji podatkowej w kontekście wyroku TK
z 8/10/2013r. (sygn. akt SK 40/12), orzecznictwa sądów administracyjnych i SN i najnowszych zaleceń Ministerstwa Finansów.


Serdecznie zachęcam do zapoznania się z programem szkolenia


Marcin Adamek
.....................................................................................................................................................................................................

Copyright Marcin Adamek 2011 - 2017

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0