Biuro Edukacji Podatków Lokalnych
Marcin Adamek
ul. Kożuchowska 15a
65 - 364 Zielona Góra                                                                                        
Fax 68 352 39 41, Tel. 68 352 39 42, kom. 510 853 165
E – mail: biuro@podatki-lokalne.pl, www.podatki-lokalne.pl

https://twitter.com/podatki_lokalne

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (cały komunikat dostępny na stronie internetowej MF)

13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).
W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego.
Chodzi o należności wraz z odsetkami niezapłacone w terminie w kwocie co najmniej 5.000 zł.

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI 2018–

weryfikacja zaległości nieściągalnych

i zabezpieczenie przed przedawnienieniem

WSZYSTKIE SZKOLENIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE. DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNICTWO!

W materiałach do pobrania z Egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczone zostało dodatkowo - niepublikowane pismo MOŚ - prosimy o pobieranie tylko dla celów własnych i nie dokonywanie dalszej "dystrybucji" tych materiałów

plik 1 - wzory
plik 2 - zapytanie do MOŚ
plik 3 - odpowiedź MOŚ


.....................................................................................................................................................................................................
Z przyjemnością zawiadamiam o I edycji nowego szkolenia „Egzekucja administracyjna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018 – weryfikacja zaległości nieściągalnych i zabezpieczenie przed przedawnieniem” dla pracowników samorządowych (gmin i związków) zajmujących się egzekucją
i księgowością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szkolenie odbędzie się tylko w wybranych miastach i jest organizowane na prośbę pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy podczas ostatniego szkolenia z Przedawnienia zgłaszali liczne problemy dotyczące egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej.

Należy pamiętać, że rok 2018 jest ostatnim rokiem zasadniczej wymagalności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2013. Nadszedł zatem właściwy czas na weryfikację nieściągalnej opłaty śmieciowej i podjęcie możliwych działań dla uniknięcia jej przedawnienia.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem szkolenia.

z pozdrowieniami

Marcin Adamek

Copyright Marcin Adamek 2011 - 2017

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0