Biuro Edukacji Podatków Lokalnych
Marcin Adamek
ul. Kożuchowska 15a
65 - 364 Zielona Góra                                                                                        
Tel./fax 68 352 39 41, kom. 510 853 165
E – mail: biuro@podatki-lokalne.pl, www.podatki-lokalne.pl

https://twitter.com/podatki_lokalne

Kraków - zmiana sali na Kossakówka (parter)

Opole - zmiana sali na nr 24 (p. 1 )


Szkolenie "Księgowość podatkowa 2016" - nowe miasta: Warszawa, Białystok, Olsztyn i Gdańsk


Szanowni Państwo!

Trwa rekrutacja na II edycję szkolenia: "Księgowość podatkowa 2016". Szkolenie odbędzie się w wybranych miastach (luty 2016):

Kraków, Częstochowa, Katowice i Opole oraz

Warszawa, Białystok, Olsztyn i Gdańsk

Przypominam, że wcześniejsza rekrutacja gwarantuje miejsce na szkoleniu i niższą cenę szkolenia tj. 310 zł/osoba.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia 2016

serdecznie zapraszam i życzę pomyślności w 2016!

Marcin Adamek


Szanowni Państwo!

Zachęcam do lektury artykułu mojego autorstwa pt. "Przedawnienie podatków lokalnych w księgach rachunkowych urzędu", który ukazał się w styczniowym wydaniu Finansów Publicznych. Skrót artykułu dostępny pod linkiem: http://www.finansepubliczne.pl/numery/styczen-2016/przedawnienie-podatkow-lokalnych-w-ksiegach-rachunkowych-urzedu.html

zapraszam do lektury

Marcin Adamek


Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2016r. wejdą w życie zmiany w zakresie rozporządzeń wykonawczych do Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Linki do zmian:

1. w zakresie egzekucji administracyjnej:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2367

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2289/1

2. w zakresie Ordynacji podatkowej (projekty, które mają związek z obowiązkami pracowników księgowości podatkowej):
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12279251

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278772    http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2182/1

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278755Szanowni Państwo!


W związku z licznymi zapytaniami w sprawie znowelizowanego art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (terminy) przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie:

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.". Nowa jest końcowa część przepisu wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu. Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług). (...) Nie dotyczy także terminów płatności podatków. Zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, z wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT w procedurze MOSS. Obecnie nie planuje się zmian przepisów wprowadzających inne wyłączenia w zakresie obliczania terminów. (źródło: Ministerstwo Finansów).

pozdrawiam
Marcin AdamekWażne!

Orzekanie przez organy podatkowe o wysokości zobowiązania, które wygasło przez zapłatę

W dniu 29.09.2014 r. NSA podjął uchwałę, sygn. akt II FPS 4/13, dotyczącą dopuszczalności orzekania po upływie terminu przedawnienia o wysokości zobowiązania, które wygasło przez zapłatę.


Zgodnie z uchwałą podjętą przez pełny skład Izby Finansowej NSA, po upływie terminu przedawnienia nie jest możliwe orzekanie

o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę.

żródło: Ministerstwo Finansów

Copyright Marcin Adamek 2011 - 2016

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0