Biuro Edukacji Podatków Lokalnych
Marcin Adamek
ul. Kożuchowska 15a
65 - 364 Zielona Góra
Tel./fax 68 352 39 41, kom. 510 853 165
E – mail: biuro@podatki-lokalne.pl, www.podatki-lokalne.pl

WARSZAWA - brak miejsc! Rekrutacja zakończona.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
Olsztyna, Białegostoku, Lublina, Kielc, Rzeszowa i Krakowa!

Szanowni Państwo! 

Z przyjemnością zawiadamiam o I edycji nowego i długo wyczekiwanego szkolenia „Księgowość podatkowa 2016 – gruntowne zmiany Ordynacji podatkowej” dla pracowników samorządowych organów podatkowych zajmujących się, w szczególności, księgowością podatkową.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia dotyczące księgowości podatkowej w świetle rozporządzenia Ministra Finansów i Ordynacji podatkowej oraz ustaw szczególnych. Znajomość tych zagadnień pozwoli na prawidłowe ewidencjonowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów na kontach podatkowych. Znaczna część szkolenia zostanie poświęcona omówieniu zagadnień związanych

z nowelizacją Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 10 września 2015r., której przepisy, w większości, wejdą w życie 1 stycznia 2016. Jest to tzw. duża nowelizacja Ordynacji podatkowej, a rozwiązania w niej zawarte postulowane były przez organy podatkowe od wielu lat.

Zagadnienia omówione zostaną w świetle spraw księgowości podatkowej w sposób praktyczny. Potrącenie kosztów upomnienia w pierwszej kolejności, zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia, możliwość zapłaty podatku przez rodzinę podatnika i inne osoby trzecie.

To niektóre ze zmian, które wejdą już w życie 1 stycznia 2016 i pozwolą na sprawniejsze rozliczanie podatków. Jakie jednak warunki muszą być spełnione do ich zastosowania? Kto to jest wstępny

i zstępny? Odpowiedzi na te pytania przedstawione zostaną na szkoleniu.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z programem szkolenia, który dostępny jest w zakładce Szkolenia 2015 - nowe Księgowość podatkowa 2016.

W związku z licznymi zapytaniami, informuję, że szkolenia w innych miastach wojewódzkich są planowane na miesiąc listopad/grudzień 2015.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja może zakończyć się wcześniej!


pozdrawiam

Marcin AdamekSzanowni Państwo!

Informuję, że w 2016r. nie jest planowane szkolenie z zakresu podatku od środków transportowych.

pozdrawiam

Marcin Adamek


Szanowni Państwo!


W związku z licznymi zapytaniami w sprawie znowelizowanego art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (terminy) przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie:

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.". Nowa jest końcowa część przepisu wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu. Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług). (...) Nie dotyczy także terminów płatności podatków. Zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, z wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT w procedurze MOSS. Obecnie nie planuje się zmian przepisów wprowadzających inne wyłączenia w zakresie obliczania terminów. (źródło: Ministerstwo Finansów).

pozdrawiam
Marcin Adamek


Szanowni Państwo!

Z dniem 31 grudnia 2014r. wygasła ważność wszystkich haseł, otrzymanych na szkoleniach 2014, do zadawania pytań poszkoleniowych poprzez pocztę elektroniczną.Pytania będzie można zadawać dopiero po szkoleniach 2015, na których udostępnione zostaną nowe hasła. Nowe szkolenia zaplanowane są na koniec lutego i marzec 2015r.  :-)

pozdrawiam
Marcin Adamek

Ważne!

Szanowni Państwo

Izba Skarbowa w Szczecinie udostępniła wersję testowa portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych w związku z e-tytułem wykonawczym. Informację proszę przekazać firmom informatycznym.

Wierzycieli zachęcam do zapoznania się ze słownikiem podstaw prawnych dla należności
i zweryfikowaniem podstawy prawnej w wystawianych tytułach wykonawczych.

Przypominam, że niewystarczającą podstawą prawną jest podanie wyłącznie samej ustawy,
z pominięciem jednostki redakcyjnej (konkretnego artykułu lub artykułów).

Adres strony:  http://www.is-szczecin.pl/egzadm/


pozdrawiam

Marcin AdamekSzanowni Państwo!

Ministerstwo Finansów udostępniło interaktywny tytuł wykonawczy.

Od 7 listopada 2014 r. wierzyciel może skorzystać z aplikacji do tworzenia formularza tytułu wykonawczego w przypadku wystawienia w formie papierowej tytułu wykonawczego, stosowanego w egzekucji należności pieniężnej. Interaktywny formularz został zamieszczony w dziale Działalność / Egzekucja administracyjna na stronie www.mf.gov.pl

z pozdrowieniami

Marcin Adamek


Ważne!

Orzekanie przez organy podatkowe o wysokości zobowiązania, które wygasło przez zapłatę

W dniu 29.09.2014 r. NSA podjął uchwałę, sygn. akt II FPS 4/13, dotyczącą dopuszczalności orzekania po upływie terminu przedawnienia o wysokości zobowiązania, które wygasło przez zapłatę.


Zgodnie z uchwałą podjętą przez pełny skład Izby Finansowej NSA, po upływie terminu przedawnienia nie jest możliwe orzekanie

o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę.

żródło: Ministerstwo Finansów

Copyright Marcin Adamek 2011 - 2015    

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0